Δημιουργική απασχόληση αποφοίτων ΕΕΕΕΚ Αλεξανδρούπολης

Δημιουργική απασχόληση αποφοίτων του εργαστήρι ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Αλεξανδρούπολης.

Στο χώρο του πολυκοινωνικού κέντρου, καθημερινά πλην Τετάρτης και από ώρα 8:30 έως 13:00 σε συνεργασία του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ, του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του συλλόγου αποφοίτων ΕΕΕΕΚ υλοποιούνται οι παρακάτω δράσεις.

  1. Ψυχολογική-Κοινωνική-Συνεσθηματική Υποστήριξη.
  2. Συμβουλευτική υποστήριξη.
  3. Εργοθεραπεία.
  4. Μουσική - γυμναστική - χειροτεχνία - ζωγραφική- θέατρο - έξοδος κοινωνικοποίηση.
  5. Ψυχολογική υποστήριξη γονέων.

Στόχος των ανωτέρω δράσεων είναι η έξοδος του παιδιού από το σπίτι, η κοινωνικοποίηση, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, η καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης, της αυτονομίας και υπευθυνότητας της φαντασίας της αυτενέργειας.

 

Author:eleni