Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 

 

 

 

 

Στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (πρώην ΚΕΚΥΚΑμεΑ)  Ν. Έβρου μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί  τετρακόσια ογδόντα πέντε (485 )άτομα με αναπηρία, από τα οποία  εξυπηρετούνται σαράντα περίπου άτομα, μέσω ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων με την βοήθεια του καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού που διαθέτει.

 

Το Κέντρο έχει αναπτύξει προγράμματα ατομικών θεραπειών, ομαδικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που σχεδιάστηκαν με βάση τις υπάρχουσες δυνατότητες που υλοποιούνται σε πρωινή βάση.

 

 

Αναλυτικά παρέχονται οι εξής υπηρεσίες.

 

Ø      Πληροφόρηση και ενημέρωση σε θέματα που σχετίζονται με την αναπηρία και τα προγράμματα που υλοποιούνται σε σχέση με αυτήν.

Ø      Καταγραφή των ανθρώπων με αναπηρίες και των κοινωνικών τους αναγκών, προκειμένου να προσαρμοστούν δράσεις στις ανάγκες τους.

Ø      Συμβουλευτική σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων και αγωγής υγείας.

Ø      Κοινωνική Υποστήριξη

Ø      Ψυχολογική θεραπεία

Ø      Φυσιοθεραπείας – Υδροθεραπεία – Κινησιοθεραπεία

Ø      Εργοθεραπεία

Ø      Λογοθεραπεία

 

Η εκτίμηση – αξιολόγηση των δυνατοτήτων κάθε Αμεα από την διεπιστημονική ομάδα βοηθάει σημαντικά στην ένταξη του σε κάποια ομάδα δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και στο σχεδιασμό – καθορισμό εξατομικευμένων θεραπευτικών στόχων.