Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ  ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

              
Μνημόνιο/ Συμφωνία  Συνεργασίας  μεταξύ του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ορ/δας και του ΚΕΦΙΑ Έβρου


Υλοποίηση Προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα με τίτλο:
 <<Προσβάσιμες διαδρομές κοινωνικής ένταξης ΑμεΑ Βορείου Έβρου>>

    
Στις 02-04-2012 παρουσιάστηκαν οι Εκπαιδευτές /τριες  των Προγραμμάτων  Κοινωφελούς Εργασίας .

Σκοπός των Προγραμμάτων είναι :

α) η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για υπηρεσίες και  δράσεις κοινωφελούς  χαρακτήρα , του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ,και β) η Συμμετοχή του ΚΕΦΙΑ Έβρου ,η οποία στοχεύει σε δράσεις και προγράμματα , μέσω των οποίων οι επωφελούμενοι του Κέντρου μας θα γνωρίσουν πώς να μαθαίνουν κάνοντας κάτι χρήσιμο και λειτουργικό, θα μπορέσουν να αναπτύξουν δεξιότητες τεχνικές ,   επαγγελματικές , κοινωνικές , επικοινωνιακές και πνευματικές που θα τους επιτρέψουν στο μέλλον να επεξεργάζονται ,να ανανεώνουν τις γνώσεις τους και τις πληροφορίες τους και να ανταποκρίνονται στις νέες   απαιτήσεις αγοράς εργασίας. Συγχρόνως στηρίζεται η οικογένεια και ευαισθητοποιείται η Κοινότητα για μία ολιστική προσέγγιση της κοινωνικής ένταξης του Ατόμου με Αναπηρία .

Επιγραμματικά , στόχοι των  συγκεκριμένων ενεργειών είναι:

1ος) Εκμάθηση  χρήσης Η/Υ ως εργαλείο εργασιακό επικοινωνίας και άντλησης πληροφοριών.


2ος) Δημιουργία αθλητικής ομάδας Boccia (Μπότσια Παραολυμπιακό άθλημα), έτσι ώστε να καλλιεργηθούν:
το ομαδικό – αθλητικό πνεύμα ,η αυτοπειθαρχία , η θέληση, η υπευθυνότητα , η υπομονή και η επιμονή,να
αναπτυχθεί η αυτοεκτίμηση με την βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων τους,να καλλιεργηθούν οι κινητικές δεξιότητες και η συμμετοχή τους σε προσαρμοσμένες αθλητικές δραστηριότητες που θα τους προσδώσουν αυτοπεποίθηση με επίγνωση των  ικανοτήτων και των ορίων τους σε σύγκριση με τους άλλους και θα αναπτύξουν την ελεύθερη και δημοκρατική έκφραση.

3ος) Να εκφραστούν μέσω Καλλιτεχνικών προγραμμάτων (Ζωγραφικής-Πηλοπλαστικής-Ζαχαροπλαστικής-Μαγειρικής) και της Μουσικοθεραπείας.
                                   
4ος) Η ευαίσθητη ομάδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, μέσω ειδικού- πρότυπου παιδαγωγικού
και εκπαιδευτικού προγράμματος, να καταστούν δυνατά, να ενταχθούν σε κανονικό – τυπικό σχολικό περιβάλλον.

5ος) Θεωρώντας το άτομο με αναπηρία, καθώς και την οικογένειά του σαν ένα άρρηκτο σύνολο, στοχεύουμε να στηρίξουμε ψυχολογικά τις οικογένειες
εκείνες που έχουν υποστεί σοβαρή πρόσκαιρη ή μόνιμη βλάβη, λόγω τροχαίου ατυχήματος, σε ομαδικό- συλλογικό επίπεδο.


Υπεύθυνη παρακολούθησης & Επόπτρια  των παραπάνω Προγραμμάτων είναι η Κοινωνιολόγος κα. Κουφατζή  Κυριακή.
   
   
Στις 13-06-2012  πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο του Υπουργείου Εργασίας  για την  λειτουργία  - οργάνωση των  Προγραμμάτων  του 5μήνου.
 

Author:stamatis