Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ, Νομού Έβρου

Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.), πρώην Κ.Ε.Κ.Υ.Κ. ΑμεΑ Νομού Έβρου είναι αυτόνομη και «ανοιχτή δομή Κοινωνικής Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Βάσει του Νόμου 4025/2011 το ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ., πρώην Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ Νομού Έβρου από την 01/01/2012 εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.