Τμήμα Κοινωνικής Υποστήριξης

 

Η Κοινωνιολόγος μαζί με την Κοινωνική Λειτουργό αποτελούν την Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου, η οποία είναι υπεύθυνη:

  • για την καταγραφή των περιστατικών ,
    λήψη πλήρους ιστορικού
  • πληροφόρηση και ενημέρωση για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο κέντρο μας
  • γενικότερα για τα προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής στον τομέα της αναπηρίας
  • την στήριξη – συμβουλευτική των μελών και των οικογενειών τους, την παραπομπή περιστατικών σε άλλες δομές, όταν και όπου χρειάζεται
  • την δικτύωση με την κοινότητα -ευαισθητοποίηση κοινότητας
  • την καταγραφή και επικοινωνία με τους εθελοντές.
  • Επεξεργασία και μελέτη Στατιστικών Στοιχείων καθώς και διαπίστωση μεταβολών που εκτυλίσσονται στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό (Κοινωνιολόγος).
  • Συνεργασία με Φορείς και Υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑμεΑ.