Τμήμα Λογοθεραπείας

 

Το τμήμα είναι στελεχωμένο με μια λογοπεδικό. Η λογοθεραπεύτρια στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) προσφέρει υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνουν

την αξιολόγηση

την συμβουλευτική

την πρόληψη, την θεραπεία/παρέμβαση των διαταραχών επικοινωνίας, σίτισης-κατάποση

την διεπιστημονική συνεργασία και την παραπομπή σε δημόσιες υπηρεσίες-φορείς.

 

 

Οι υπηρεσίες αυτές βασίζονται στην εφαρμογή ερευνητικών δεδομένων σε συνδυασμό με την κλινική εμπειρία και πράξη και λαμβάνονται υπόψη εξατομικευμένες ανάγκες και προτιμήσεις με στόχο την βελτίωση ποιότητας ζωής του ατόμου μέσω της ικανότητάς του να επικοινωνεί στον δυνατότερο βαθμό και να σιτίζεται.