Τμήμα Ψυχολόγου

 

Η ψυχολογική στήριξη παρέχεται σε ατομικό επίπεδο σε ανθρώπους με αναπηρία αλλά και σε πρόσωπα στήριξης αυτών, σε επίπεδο οικογενειακό.Για το σκοπό αυτό:

  • Πραγματοποιεί συνεδρίες με σκοπό την ψυχολογική στήριξη την διερεύνηση ενδιαφερόντων, επιθυμιών, δραστηριοτήτων.
  • Υλοποιεί ατομικές συνεδρίες με σκοπό την εξομάλυνση των οικογενειακών προβλημάτων, την ενημέρωση των γονέως ΑμεΑ σε σχέση με τα συμπτώματα διαταραχής του παιδιού τους, την αποδοχή του προβλήματός του.
  • Μέσα από τις συνεδρίες τα ΑμεΑ βελτιώνουν τις γνωστικές και κοινωνικές τους δεξιότητες, αυξάνουν την αυτοεκτίμησή τους, αποκτούν αυτογνωσία και αυτοέλεγχο, ασκούνται σε καθημερινές δεξιότητες σε συνεργασία με τους γονείς.