Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 • Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.mohaw.gr
 • 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης                    www.4ype.org
 • ΟΑΕΔ                                                        www.oaed.gr
 • ΚΕΠ                                                          www.kep.gov.gr
 • ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καβάλας                                   www.kekykameakav.gr
 • Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δράμας      www.therapeftiriodrams.gr
 • Αναπηρία Τώρα                                          www.disabled.gr
 • Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες  www.esaea.gr|
 • Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία       www.edf-feph.org
 • Κέντρο Περίθαλψης Παίδων (ΚΕΠΕΠ)              www.kepep.gr
 • Special Olympics                                         www.athens2011.org
 • ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ρεθύμνου                               www.kekykamea-r.gr